Sposób na licencjonowane oprogramowanie

Sposób na licencjonowane oprogramowanie

Któż z nas w dzisiejszych czasach wyobraża sobie pracę bez dóbr najnowszej technologii. Komputery nas dosłownie otaczają, wszyscy z nich korzystają, gdyż czynią naszą pracę znacznie łatwiejszą. Wyręczają nas one w wielu aspektach usprawniając skomplikowane czynności biurowe. Dlatego też tak bardzo profitowy jest dział na rynku zajmujący się produkcją programów komputerowych. Należy jednak pamiętać, że powinniśmy korzystać jedynie z oryginalnego, licencjonowanego oprogramowania.

Każdy z nas wie jak trudnym procesem jest chociażby ewidencja czasu pracy. Nie wykonamy jej sprawnie bez odpowiednich programów. Dlatego też co jakiś czas należy organizować specjalne audyty. Ich głównym zadaniem jest sprawdzenie licencji wszelkiego oprogramowania używanego w obrębie firmy. Taki proces dzieli się na kilka poszczególnych etapów, a wszystkie razem gwarantują nam najwyższej jakości sprzęt.

Jako pierwszą czynność przeprowadza się skan używanego sprzętu, który obejmuje zarówno komputery i laptopy, ale także wszelkie podpięte do nich urządzenia typu: drukarki czy skanery. Zostaną zebrane wszelkie informacji o używanych crackach, plikach, programach. Programy księgowe zostają spisane zarówno pod względem ilości jak i ich licencji. Dodatkowo każdemu z nich przypisuje się numer audytowy, a wszystkie dane zostają wprowadzone do elektronicznej bazy danych.

Po tych czynnościach nadchodzi czas na analizę i przedstawienie właścicielom potencjalnych braków oraz sposobu na rozwiązanie problemu. Informacje zostaną zebrane w postaci raportu rozliczeniowego, który będzie obejmował wszelkie przeprowadzone czynności, koszty i warunki legalizacji ewentualnych niedociągnięć w oprogramowaniu. Każdy nielegalny program magazynowy czy innego typu zostanie oczywiście odinstalowany. Tak wykonana usługa zapewni nam w pełni oryginalne programy, co często jest podstawą sukcesu w biznesie.

Related articles

Back to Top