Projektowanie – wymagania przeciwpożarowe dla budynków

W projektowaniu dużych obiektów, niezwykle znaczące jest dokładnie dobranie poszczególnych elementów pod względem odporności ogniowej. Dotyczy to zarówno rozwiązań konstrukcyjnych, jak i architektonicznych i instalacyjnych. W projektowaniu korzysta się z współpracy rzeczoznawców do spraw przeciwpożarowych, którzy w finalnym etapie uzgadniają dana dokumentację. To oni pomagają w dobraniu odpowiedniej klasyfikacji budynku i dokładnych wymagań dla ich poszczególnych elementów składowych.

Warunki techniczne bardzo dokładnie określają wszystkie wymagania przeciwpożarowe i stanowią bardzo obszerną część całości przepisów. Ze względów pożarowych ważne jest również prawidłowe zlokalizowanie obiektu na działce i dostępność odpowiednich elementów, jak hydranty do zewnętrznego gaszenia pożaru czy drogi pożarowe dla podjazdu wozów strażackich. Z punktu wiszenia ewakuacji, szczególnie istotne jest zastosowanie odpowiednich wymiarów: szerokości przejść komunikacyjnych i drzwi na drogach ewakuacyjnych oraz wysokości dróg ewakuacyjnych. Niezbędne jest również zaprojektowanie odpowiedniego rodzaju wyposażenia instalacyjnego w zależności od klasyfikacji ogniowej budynku. Są to przykładowo takie systemy jak: instalacja tryskaczowa, oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie przeszkodowe, dźwiękowy system ostrzegawczy czy hydrantów wewnętrznych.

Related articles

Back to Top