Projektowanie – obiekty przeznaczone na gastronomię

Osobnego opracowania technologicznego oraz dodatkowych uzgodnień wymagają części budynków lub całe obiekty o przeznaczeniu gastronomicznym. Poza samą dokumentacją architektoniczno – budowlaną, w takich przypadkach konieczne jest sporządzenie projektu technologii gastronomii. Najczęściej wykonują je osoby posiadające doświadczenie w projektowaniu obiektów o takich funkcjach, natomiast nie muszą to być architekci. Bardzo istotne jest, aby takie opracowanie było sporządzone z uwzględnieniem wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także warunków sanitarnych. W końcowym etapie projektowania, dokumentacja musi zostać uzgodniona przez uprawnionego rzeczoznawcę do spraw bhp i sanepidu.

Specyfika pomieszczeń i ich układu w takich budynkach, uzależniona jest od przyjętego schematu działania gastronomii. Najczęściej dzieli się restauracje pod względem obróbki produktów spożywczych jakie są wykorzystywane do przygotowywania potraw i od tego właśnie uzależniona jest ilość i specyfika danych pomieszczeń. Jako podstawowy podział przyjmuje się rozróżnienie na gastronomię, która wykorzystuje tak zwane półprodukty i taką, która dokonuje obróbki produktów spożywczych w obrębie kuchni i zaplecza. W drugim przypadku, zaplecze kuchenne musi być o wiele bardziej rozbudowane i zawierać między innymi takie pomieszczenia jak: magazyny produktów suchych, napojów, warzyw czy chłonie. Ponadto konieczne będą specjalne pomieszczenia wykorzystywane do obróbki, jak: obieralnia warzyw czy pomieszczenie dla dezynfekcji jaj.

Related articles

Back to Top