Bezpieczny dom

Lubimy czuć się bezpiecznie. To życie nas nauczyło, że należy przewidywać przyszłość, aby zapobiegać, a nie leczyć. Ubezpieczamy się na rożne sposoby, w rożnych sferach życia, ale dzisiaj zwróćmy szczególną uwagę na ubezpieczenie domu. W życiu potencjalnego Kowalskiego inwestycja w dom czy mieszkanie zdarza się raz w życiu. Na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby dom był odpowiednio zabezpieczony?

Na początek wyjaśnijmy, co wchodzi w skład ubezpieczenia mieszkaniowego. To przede wszystkim ubezpieczenie wyposażenia mienia od zdarzeń losowych typu kradzież., ubezpieczenie murów mieszkania/domu, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody wyrządzone osobom trzecim i ubezpieczenie assistance (pomoc po szkodzie w miejscu ubezpieczenia).

Jesteś właścicielem nieruchomości? Zwróć szczególną uwagę na ubezpieczenie murów. Ubezpieczenie to obejmuje w szczególności mury mieszkania wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej związanym z własnością tego mieszkania, instalacje, stale elementy typu armatura sanitarna, czy wanna oraz zewnętrzne elementy – rynny, parapety i oczywiście fundamenty, ściany, dach.

Ubezpieczenia wyposażenia to ubezpieczenie rzeczy ruchomych np. meble, dywany, sprzęt komputerowy, fotograficzny czy AGD. Ważne jest, że ubezpieczenie wyposażenia obejmuje ruchomości domowe zgromadzone zarówno w miejscu ubezpieczenia (mieszkanie, dom), jak też w pomieszczeniach gospodarczych poza nim np. piwnicy. Polisa pokrywa szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych (takich jak pożar, zalanie czy huragan), a także przepięć elektrycznych czy dewastacji.

Dla tych, którzy chcą żyć nie tylko w bezpiecznym domu, ale i bezpiecznym życiu, przygotowane jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Ubezpieczenie zapewnia ochronę, gdy w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego, takich jak np. posiadanie i użytkowanie nieruchomości (łącznie ze szkodami wodno-kanalizacyjnymi), prowadzenie gospodarstwa domowego opieka nad niepełnoletnimi dziećmi, posiadanie zwierząt domowych (z wyjątkiem psów uznanych za agresywne), amatorskie uprawianie sportu, zostanie wyrządzona szkoda osobie trzeciej (szkoda osobowa lub rzeczowa).

Istnieje również ubezpieczenie kosztów usług pomocowych – ubezpieczenie assistance. W sytuacji, gdy ma miejsce wypadek, ubezpieczyciel jest zobowiązany do zorganizowania i pokrycia kosztów pobytu Ubezpieczonego w hotelu, jak i zarówno to ubezpieczyciel zarządza procesem odbudowania uszkodzonego mienia.

Dobierz adekwatną ofertę do Twojej potrzeby i ubezpiecz swój dom, bo w istocie 7% wypadków ma miejsce w domu – https://www.libertydirect.pl/mieszkaniowe/.

Related articles

Back to Top